geurhinder meten

1 minuut gelezen

Eind vorig jaar werden we gecontacteerd met de vraag of we naast fijn stof concentraties ook geur kunnen meten. Dat konden we toen niet, maar nu wel. We hebben een toestel gemaakt dat met behulp van sensoren allerlei gasmengsels kan meten.

Dezelfde sensoren worden ook gebruikt in de haven van Rotterdam in een groot observatienetwerk. Na de uitrol van dit netwerk in de haven is het aantal klachten van omwonenden fors gezakt. Het sensor-netwerk laat de bedrijven toe om veel sneller geurhinder vast te stellen en actie te nemen, waardoor de hinder voor de omwonenden sterk wordt beperkt. Deze site geeft een mooi overzicht van alle details.

e-nose-infographic

Er is dus reeds een kant en klare oplossing beschikbaar, maar het desbetreffende bedrijf gaf geen gehoor aan meerdere aanvragen tot samenwerking. Dus hebben we er zelf maar een gemaakt.

Momenteel worden er met ons DIY-toestel correlatie-metingen gedaan. We kijken na of de sensoren op het toestel ook in dit specifiek geval in staat zijn om geurhinder te registreren. Geurhinder kan door vele gasmengsels worden veroorzaakt en we dienen na te gaan of we de juist sensoren hebben gekozen en de gevoeligheid gepast hebben ingesteld.

Indien deze oefening de gewenste resultaten geeft is het plan om nog een aantal extra toestellen te bouwen en te intalleren, hun meetgegevens centraal te verzamelen en een alarm te versturen indien abnormale waarden worden gemeten.

technische detail sensoren

  TGS2600 TGS 26002
  TGS2600 TGS2602
Target gases Air contaminants (hydrogen, ethanol, etc.) Air contaminants (VOCs, ammonia, H2S, etc.)
Typical detection range 1 - 30ppm of H2 1 - 30ppm of EtOH
Sensing principle MOS type Precautions for use MOS type Precautions for use
Heater Voltage 5.0V 5.0V
Circuit Voltage 5.0V 5.0V
Power consumption 210mW 280mW
Dimensions φ9.2×7.8mm φ9.2×7.8mm
Weight Approx. 1.1g Approx. 1.1g
  product page product page

onderdelen van het proto-type

onderdelen van het proto-type

Bijgewerkt: